Onze stichting

Sinds 2009 ondersteunt Stichting Hukino, de Stichting Hiltribe Children Asia bij een project voor de opvang van weeskinderen.
Zij doet dit door middelen te werven en deze ter beschikking te stellen voor de financiering van een voor de opvang van weeskinderen bestemde woning in Chiang Mai, Thailand.

Hiernaast zijn er middelen ter beschikking gesteld voor de verwerving van een terrein in Phang Nga waar eveneens op termijn een woning voor kinderopvang zal worden gerealiseerd.
Gezien de Thaise wetgeving die een rechtstreekse verwerving van Thaise onroerende zaken door buitenlandse organisaties verbied zijn de onroerende zaken verworven door een voor dat doel naar Thais recht opgerichte vennootschap.

Omdat buitenlandse organisaties evenmin een doorslaggevende stem mogen hebben in Thaise vennootschappen is het belang van Stichting Hukino beperkt tot 49% van de aandelen. De overige aandelen zijn ondergebracht in een naar Thais recht bevriende vennootschap 50% en bij de directie van de vennootschap (1%).

De woning in Chang Mai wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting Hiltribe Children Asia. Deze heeft de staf die de opvang verzorgt in dienst en zij verzorgt de huisvesting en begeleiding van de kinderen.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Per 4 maart 2010 wordt de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).